KEPANITERAAN PERDATA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

BAGAN ORGANISASI KEPANITERAAN PERDATA PENGADILAN NEGERI BANGKINANGPanitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
i. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

DAFTAR PEGAWAI KEPANITERAAN PERDATA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Nama Lengkap: FITRI YENTI, SH
NIP. 19700210 199003 2 003
Tempat/ Tanggal Lahir : Alahan Mati / 10 Februari 1970
Jabatan : Panitera Muda Perdata
Ruang : Penata Tk.1
Golongan : III/d
No. Karpeg : E.885336
Agama : ISLAM
|| LEBIH LANJUT >>

Nama Lengkap: YASMAN
NIP. 19621116 198503 1 003
Tempat/ Tanggal Lahir : Tepi Selo / 16 November 1962
Jabatan : Panitera Pengganti
Ruang : Penata
Golongan : III/c
No. Karpeg : D. 383241
Agama : ISLAM
|| LEBIH LANJUT >>

Nama Lengkap: ZULMAINI VERA, S.H., M.H.
NIP. 19820522 200112 2 003
Tempat/ Tanggal Lahir : Padang / 22 Mei 1982
Jabatan : Panitera Pengganti
Ruang : Penata Tk.1
Golongan : III/d
No. Karpeg : L. 051109
Agama : ISLAM
|| LEBIH LANJUT >>

Nama Lengkap: HARRY AN, S.H., M.H.
NIP. 19851024 200912 1 005
Tempat/ Tanggal Lahir : Pekanbaru / 24 Oktober 1985
Jabatan : Jurusita
Ruang : Penata
Golongan : III/c
No. Karpeg : P. 530564
Agama : ISLAM
|| LEBIH LANJUT >>

Nama Lengkap: RICKY RAMADHAN, S.IP
NIP. 19870430 200904 1 001
Tempat/ Tanggal Lahir : Belakang Padang / 30 April 1987
Jabatan : Jurusita
Ruang : Penata Muda Tk. I
Golongan : III/b
No. Karpeg : P. 275244
Agama : ISLAM
|| LEBIH LANJUT >>

Nama Lengkap: NOVALIA SIMAMORA, S.H.
NIP. 19931114 201903 2 018
Tempat/ Tanggal Lahir : Duri / 14 November 1993
Jabatan : Pelaksana Analis Perkara Peradilan
Ruang : Penata Muda
Golongan : III/a
No. Karpeg : -
Agama : Kristen
|| LEBIH LANJUT >>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN PERDATA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

[Download Pdf]
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) LOKET PERDATA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

[Download Pdf]