KEPANITERAAN PERDATA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

BAGAN ORGANISASI KEPANITERAAN PERDATA PENGADILAN NEGERI BANGKINANGPanitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
i. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

DAFTAR PEGAWAI KEPANITERAAN PERDATA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Nama Lengkap: NOVI YULIANTI, S.H.,M.H
NIP. 19821126 201212 2 001
Tempat/ Tanggal Lahir : Pekanbaru / 26 November 1982
Jabatan : Panitera Muda Perdata
Ruang : Penata Tk.1
Golongan : III/c
No. Karpeg : A.12001060
Agama : ISLAM
|| LEBIH LANJUT >>

Nama Lengkap: ZULMAINI VERA, S.H., M.H.
NIP. 19820522 200112 2 003
Tempat/ Tanggal Lahir : Padang / 22 Mei 1982
Jabatan : Panitera Pengganti
Ruang : Penata Tk.1
Golongan : III/d
No. Karpeg : L. 051109
Agama : ISLAM
|| LEBIH LANJUT >>

Nama Lengkap: AL KHUDRI
197811152006041003
Tempat/ Tanggal Lahir : Pekanbaru / 1978-11-15
Jabatan : Juru Sita
Ruang : Penata Muda
Golongan : III/a
No. Karpeg :
Agama : Islam
|| LEBIH LANJUT >>

Nama Lengkap: VANYA JOSEPHINE S MELIALA, A.Md.
NIP. 19970521 202203 2 015
Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta / 21 Mei 1997
Jabatan : Pengelola Perkara, Panitera Muda Perdata
Ruang : Pengatur
Golongan : II/c
No. Karpeg : -
Agama : Kristen Protestan
|| LEBIH LANJUT >>

Nama Lengkap: DEDY GUSNIAWAN, S.H.
199708212024051001
Tempat/ Tanggal Lahir : Kampar / 1997-08-21
Jabatan : CPNS
Ruang : Penata Muda
Golongan : III/a
No. Karpeg : -
Agama : Islam
|| LEBIH LANJUT >>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN PERDATA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

[Download Pdf]
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) LOKET PERDATA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

[Download Pdf]