KEPANITERAAN PIDANA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

BAGAN ORGANISASI KEPANITERAAN PIDANA PENGADILAN NEGERI BANGKINANGPanitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
b. pelaksanaan registrasi perkara pidana;
c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
i. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
l. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
o. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

DAFTAR PEGAWAI KEPANITERAAN PIDANA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Nama Lengkap: ZUBIR AMRI, S.H.
NIP. 19680831 199103 1 003
Tempat/ Tanggal Lahir : SIAK / 31 Agustus 1968
Jabatan : Panitera Muda Pidana
Ruang : Penata
Golongan : III/c
No. Karpeg : F201515
Agama : ISLAM
|| LEBIH LANJUT >>

Nama Lengkap: METRIZAL
NIP. 19650508 198703 1 004
Tempat/ Tanggal Lahir : Kampung Baru / 08 Mei 1965
Jabatan : Panitera Pengganti
Ruang : Penata
Golongan : III/c
No. Karpeg : E.349576
Agama : ISLAM
|| LEBIH LANJUT >>

Nama Lengkap: Muhammad Masnur, S.H.
NIP. 19690208 199403 1 004
Tempat/ Tanggal Lahir : Pulau Birandang / 08 Februari 1969
Jabatan : Panitera Pengganti
Ruang : Penata
Golongan : III/c
No. Karpeg : G.116599
Agama : ISLAM
|| LEBIH LANJUT >>

Nama Lengkap: NOVA R SIANTURI, S.H.
NIP. 19720904 199403 2 003
Tempat/ Tanggal Lahir : UJUNG MULIA / 04 September 1972
Jabatan : Panitera Pengganti
Ruang : Penata
Golongan : III/c
No. Karpeg : G. 397195
Agama : Kristen
|| LEBIH LANJUT >>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN PIDANA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

[Download Pdf]
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) LOKET PIDANA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

[Download Pdf]