LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) HAKIM DAN PEGAWAI PN BANGKINANGBUKTI KIRIM/LAPOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

NO JENIS LAPORAN DOKUMEN BUKTI KIRIM/LAPOR LHKASN PEGAWAI PN BANGKINANG
1 LHKASN
2 LHKASN
3 LHKASN
4 LHKASN
5 LHKASN
6 LHKASN
7 LHKASN
8 LHKASN
9 LHKASN
10 LHKASN
11 LHKASN
12 LHKASN
13 LHKASN