LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) HAKIM DAN PEGAWAI PN BANGKINANGLAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) HAKIM DAN PEGAWAI PN BANGKINANG

NO JENIS LAPORAN NAMA DOKUMEN LHKPN
1 LHKPN
2 LHKPN
3 LHKPN
4 LHKPN
5 LHKPN
6 LHKPN
7 LHKPN
8 LHKPN
9 LHKPN
10 LHKPN
11 LHKPN
12 LHKPN
13 LHKPN
14 LHKPN
15 LHKPN
16 LHKPN
17 LHKPN
18 LHKPN
19 LHKPN
20 LHKPN
21 LHKPN
22 LHKPN
23 LHKPN
24 LHKPN
25 LHKPN
26 LHKPN
27 LHKPN

 

NO JENIS LAPORAN NAMA DOKUMEN LHKASN
1 LHKASN
2 LHKASN
3 LHKASN
4 LHKASN
5 LHKASN
6 LHKASN
7 LHKASN
8 LHKASN