KEPANITERAAN HUKUM PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

BAGAN ORGANISASI KEPANITERAAN HUKUM PENGADILAN NEGERI BANGKINANGPanitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi::

a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

DAFTAR PEGAWAI KEPANITERAAN HUKUM PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Nama Lengkap: Hj KHOLIJAH, S.H.
NIP. 19730508 199303 2 002
Tempat/ Tanggal Lahir : Tapanuli Selatan / 08 Mei 1973
Jabatan : Panitera Muda Hukum
Ruang : Penata Tk. 1
Golongan : III/d
No. Karpeg : G 003321
Agama : Islam
|| LEBIH LANJUT >>

Nama Lengkap: METRIZAL
NIP. 19650508 198703 1 004
Tempat/ Tanggal Lahir : Kampung Baru / 08 Mei 1965
Jabatan : Panitera Pengganti
Ruang : Penata
Golongan : III/c
No. Karpeg : E.349576
Agama : ISLAM
|| LEBIH LANJUT >>

Nama Lengkap: CHATERINE SRIRATI BR MANURUNG, A.Md
NIP. 19970905 202203 2 008
Tempat/ Tanggal Lahir : Medan / 05 September 1997
Jabatan : Pengelola Perkara, Panitera Muda Hukum
Ruang : Pengatur
Golongan : II/c
No. Karpeg : -
Agama : Kristen Protestan
|| LEBIH LANJUT >>

Nama Lengkap: SULTAN FADILLAH EFFENDI, S.H.
200107312024051001
Tempat/ Tanggal Lahir : Pekanbaru / 2001-07-31
Jabatan : CPNS
Ruang : Penata Muda
Golongan : III/a
No. Karpeg : -
Agama : Islam
|| LEBIH LANJUT >>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN HUKUM PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

[Download Pdf]
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) LOKET HUKUM PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

[Download Pdf]